Starten of stoppen bij vzw Verpleging De Voorzorg

Hieronder vindt je een aanvraag- of stopzettingsformulier voor vzw Verpleging De Voorzorg. 

Deze documenten moeten we steeds schriftelijk, ingevuld en ondertekend ontvangen zodat we uw lidmaatschap kunnen opstarten of opzeggen.

OPGELET: starten lidmaatschap geeft geen automatische opstart van onze andere diensten (zoals tarificatie, sotware "VPL - Verpleging", Mobisoft,...).

Bezorg ons dit document tijdig zodat wij het nodige kunnen doen voor uw lidmaatschap te starten of te stoppen!

Bij het stopzettingsformulier is het dus eveneens belangrijk dat u steeds goed aanduid wat u wenst stop te zetten.

Onderstaande documenten mag u mailen naar: thuisverpleging@devoorzorg.be

 

  • Formulier voor het starten van uw lidmaatschap bij vzw Verpleging De Voorzorg:
→ Klik hier om het formulier te openen. 

 

 

  • Formulier voor het stopzetten van uw lidmaatschap bij vzw Verpleging De Voorzorg:

→ Klik hier om het formulier te openen.

 

 

Contact

Thuisverpleging De Voorzorg
Genkersteenweg 171
3500 Hasselt

011/43 09 10

 

thuisverpleging@devoorzorg.be

 

maandag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

dinsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

woendsdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

donderdag: 8u - 12u & 12.30u - 16.30u

vrijdag: 8u - 12u