Covid-19 / Corona

Informatie en richtlijnen over het coronavirus COVID-19

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken die besmet zijn met het coronavirus, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. De kans is reëel dat er ook in België nog meerdere patiënten gaan opduiken. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren.  

Voor het algemene publiek is de website

www.info-coronavirus.be

opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 

0800/14689

 

Meer info zie ledenportaal - nieuws

VERPLAATSINGSATTEST:

Beste verpleegkundige,

Door op onderstaande link te klikken kan u een verplaatsingsattest af drukken. Gelieve de ontbrekende gegevens in te vullen en dit document steeds goed bij u te bewaren. Dit is een geldig attest wanneer u zich tijdens de nachtklok moet verplaatsen om een patiënt te verzorgen en tegengehouden wordt door de controlerende instanties.

Verklaring op eer

UPDATE: COHORTZORG - ZONES

Geachte verpleegkundige,

COHORTZORG Centrale nummer 0800-11-834

COHORTZORG houdt in dat een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg bij personen die besmet zijn met COVID-19
of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Sinds vandaag zijn er al 3 zones opgestart

 • Zone Kemp en Duin (Genk en omstreken)
 • Zone Mid West Limburg (Houthalen – Helchteren, Heusden – Zolder, Halen en Lummen)
 • Zone Maasland

In de volgende zones is er nog geen Cohortronde actief = U kan dus hier, tot nader order, nog geen patiënten doorgeven

 • Zone Haspengouw (Sint Truiden en omgeving)
 • Zone Zolim (Tongeren en omgeving)
 • Zone Herkenrode (Hasselt en omgeving)
 • Zone West Limburg (Beringen, Tessenderlo, Leopoldsburg, Ham)
 • Zone Noord Limburg (Lommel, Pelt, Hechtel – Eksel, Peer)

 

Wij zijn dringend op zoek naar thuisverpleegkundigen die wensen mee te werken in de COHORTZORG !!!

Zonder hulp zijn we niet in de mogelijkheid om COHORTZORG op te starten

 Wil je graag meehelpen aan deze cohortzorg stuur me dan zo vlug mogelijk een mailtje !!!  We hebben echt hulp nodig!!!

 • Vergoeding= 47.25 euro bruto per uur. Ook uw verplaatsingen tellen als werkuren! Ook uw briefings aan de coördinatie tellen als werkuren.
 • Je hulp zal zeker ingezet worden in uw eigen regio!
 • De overheid zal zorgen voor voldoende professioneel beschermingsmateriaal.
 • Verpleegkundigen die meewerken in de coronatoeren mogen gelijktijdig geen prestaties leveren aan eigen patiënten en aanrekenen in de reguliere zorg o.b.v. de nomenclatuur thuisverpleging.
 • NIEUWE INFO: Meewerken in een cohortzorg team omvat minstens een periode van “een weekend” (vrijdag, zaterdag, zondag) of een “midweek”.
 • NIEUWE INFO: 5 dagen na je laatste cohort werkdag kan je je laten testen via een triagecentrum of via een Abbott zelftest. Deze kosten zullen vergoed worden via het consortium!
  Deze test wordt niet verplicht door de overheid.
 • We denken vooral aan teams van samenwerkende verpleegkundigen die hun rondes in die mate herschikken dat zij een teamlid enkele weken kunnen ter beschikking stellen van de cohortzorg.
 • Patiënten worden niet verplicht om in een cohortronde te stappen! Indien zij wensen verzorgd te worden door hun vaste verpleegkundige dan kan en mag dat.
  Tenminste als deze verpleegkundige dat ook zelf ziet zitten.
 • We verwachten vooral een uitstroom van patiënten uit de ziekenhuizen. Heel wat van deze patiënten hebben geen vaste thuisverpleegkundige maar gaan wel nazorg nodig hebben.

 

Alvast bedankt om hier over na te denken.
Bijkomende vragen? Zet ze op mail aub: thuisverpleging@devoorzorg.be

 

update: 09/11/2020

UPDATE: COHORTZORG

Geachte verpleegkundige,

In de loop van april – mei en juni heeft het Consortium Thuisverpleging Limburg (Wit-Gele-Kruis – VP+ - Thuisverpleging De Voorzorg – Mederi-  I-Mens  – Altrio – CT Paramedics) de organisatie op zich genomen van COHORTZORG  via het centrale nummer 0800-11-834

Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Dit nummer is momenteel nog niet actief! U kan dus, tot nader order, nog geen patiënten doorgeven aan de cohortronde. (zie richtlijnen Sciensano ! Onze Nieuwsbrief van vorige vrijdag)

Via alle mogelijke kanalen merken wij dat het aantal besmette patiënten in de thuisverpleging snel aan het toenemen is!

Daarom zijn wij dringend op zoek naar thuisverpleegkundigen die wensen mee te werken om de COHORTZORG terug te activeren???

Wenst u graag mee te werken aan deze cohortzorg stuur me dan zo vlug mogelijk een mailtje !!!  We hebben echt hulp nodig!!!

 • Vergoeding= 47.25 euro bruto per uur.
 • De overheid zal zorgen voor voldoende professioneel beschermingsmateriaal.
 • Verpleegkundigen die meewerken in de coronatoeren mogen gelijktijdig geen prestaties leveren aan eigen patiënten en aanrekenen in de reguliere zorg o.b.v. de nomenclatuur thuisverpleging.
 • Meewerken in een cohortzorg team omvat minstens een periode van 1 volledige week.
 • We denken vooral aan teams van samenwerkende verpleegkundigen die hun rondes in die mate herschikken dat zij een teamlid enkele weken kunnen ter beschikking stellen van de cohortzorg.
 • Patiënten worden niet verplicht om in een cohortronde te stappen! Indien zij wensen verzorgd te worden door hun vaste verpleegkundige dan kan en mag dat.
  Tenminste als deze verpleegkundige dat ook zelf ziet zitten.
 • We verwachten vooral een uitstroom van patiënten uit de ziekenhuizen. Heel wat van deze patiënten hebben geen vaste thuisverpleegkundige maar gaan wel nazorg nodig hebben.

Alvast bedankt om hier over na te denken.
Bijkomende vragen? Zet ze op mail aub: thuisverpleging@devoorzorg.be

update: 27/10/2020

UPDATE: Triagecentra COVID-19

Geachte verpleegkundige,

 

Triagecentra en afnamecentra zijn specifiek opgezette centra om patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19.

Zij doen het neuswisseren na verwijzing door een arts.

Om deze centra extra te ondersteunen heeft het Riziv overeenkomsten met consortia van thuisverpleegkundigen, die zo kunnen helpen in de centra.

 

 • Riziv: Wat vergoeden we?

Voor elk uur dat verpleegkundigen stalen afnemen, is er een financiering van 47,25 EUR (bruto! U houdt daar ongeveer 24 euro netto aan over). 

Voor de afname bij de patiënt thuis nemen we een gemiddelde tijdsbesteding in aanmerking van 0,5 uur (Ambulant: 1 patiënt = 30 min = 23,625 Euro).

Het triagecentrum zorgt voor: overschort, screen, handschoenen en chirurgisch masker.

 

 • Hoe gebeurt de facturatie van deze activiteiten door verpleegkundigen?

Het Riziv betaalt op basis van de wekelijkse rapportering van de activiteit door de triage- en afnamecentra:


- het aantal gepresteerde uren in het centrum en 

- het aantal uitgevoerde testen bij de patiënt thuis.


Ze ontvangen de gegevens van de triage- en afnamecentra en stellen op basis daarvan voor elke kalendermaand een betalingsopdracht op voor het consortium.

 

 • Wat is de looptijd van deze steunmaatregel?

Deze regeling om de triage- en afnamecentra te ondersteunen heeft uitwerking vanaf 3 augustus 2020 en geldt tot de datum waarop de financiering van de triage- en afnamecentra eindigt bij koninklijk besluit (datum nog niet bepaald).

 

Triagecentrum Bree en triagecentrum Tongeren zoeken verpleegkundigen die een handje willen helpen!!!

Ook Beringen en Heusden kunnen nog extra handen gebruiken!!

 

 • Verpleegkundigen die helpen wisseren mogen wel gewoon hun eigen patiënten blijven verzorgen
 • Er wordt verwacht dat de kandidaten 1 x per week een shift doen van enkele uren (meestal 3 uren)
 • Het triagecentrum voorziet een opleiding

 

 • Interesse?

Graag je gegevens doormailen met  NAAM – RIJKSREGISTERNUMMER – RIZIVNUMMER – BANKREKENING – GSM NUMMER naar: thuisverpleging@devoorzorg.be 

update: 20/10/2020

COVID-19:

Door het Corona virus zijn we in uitzonderlijke omstandigheden beland. We doen ons best om daar zo goed mogelijk op in te spelen door jullie correcte informatie te bezorgen via onze website en nieuwsbrieven.

Er was gisteren een overleg van de Risk Management Group van de overheid.
Deze RMG komt dagelijks samen, maar gisteren werd er vooral overlegd over de sector “Thuisverpleging”.


Punt 1: Mondmaskers

Gisteren werd er via de media ruim gecommuniceerd dat er een grote lading mondmaskers in België gaat toekomen.

De vertegenwoordigers van onze sector hebben met grote aandrang aan de overheid gevraagd om ook voor ALLE thuisverpleegkundigen mondmaskers te voorzien. De thuisverpleegkundigen gaan daadwerkelijk bij de patiënten aan huis en hebben een hoge kans op besmetting.

De RMG concludeert dat de thuisverpleegkundigen beschouwd worden als één van de prioritaire doelgroepen.
Er zal een distributieplan opgemaakt worden.

De overheid zal ook zorgen voor richtlijnen ivm het correct gebruik van de mondmaskers in de thuisverpleging.
Ook in verband met het vervaardigen en verspreiden van textiel maskers. (geen wetenschappelijk bewijs, maar is iets niet beter dan niets?)
Er is nog geen enkele zekerheid over hoeveel en wanneer. Wij volgend dit kort op en houden jullie op de hoogte.


Punt 2: lezen van e-ID

Thuisverpleegkundigen hoeven de e-ID van de patiënten niet meer in te lezen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen!

Ter informatie: deze nieuwsmelding staat sinds gisteren op de website van de minister. 

www.maggiedeblock.be

Jullie moeten dus ook de tablet of laptop niet meer meenemen naar de patiënt! De administratie mag 's namiddagds of 's avonds bijgewerkt worden.

 

U mag de volgende opties aanduiden binnen Mobisoft!


Punt 3: Inkomsten verlies

Op korte termijn worden minder prestaties verwacht: patiënten zeggen bepaalde zorgen af; dit veroorzaakt een daling van het inkomen voor zelfstandige verpleegkundigen.
Daar komen de extra kosten voor beschermingsmaterialen bovenop.

De overheid probeert dit te screenen om in de toekomst compenserende maatregelen te kunnen nemen.

 

COVID-19: Afspraken dienst thuisverpleging

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen!
Om zowel uw als onze gezondheid te kunnen garanderen willen wij ons aan enkele concrete afspraken houden.


Meer info zie ledenportaal - nieuws of op onze homepagina

 

COVID-19: Procedures voor thuisverpleegkundigen

Sinds gisterenavond staat er op de website van de overheid ook een procedure voor de thuisverpleegkundigen:

klik hier!

 

Een korte samenvatting en meer info zie ledenportaal - nieuws

 

! COVID-19 UPDATE: Procedures voor thuisverpleegkundigen

Sinds 1 oktober staat er op de website van de overheid de vernieuwde procedure voor de thuisverpleegkundigen:

 • hoe omgaan met een (mogelijk) besmette patiënt?
 • wat te doen als je zelf ziek wordt?

Kies de optie: 'Andere gezondheidswerkers' en vervolgens zal u de nodige informatie in PDF-bestand vinden.

 

klik hier!

update: 01/10/2020

COVID-19: Protocollen verpleegkundige handelingen

Heb je nood aan een opfrissing van bepaalde technieken en verpleegkundige handelingen?
Wil je graag de zorgprotocollen even nalezen?

Dit platform kan zowel via smartphone, pc als tablet geraadpleegd worden, klik op onderstaande link!

zorgneticuro