Covid-19 / Corona

Informatie en richtlijnen over het coronavirus COVID-19

Intussen zijn er op verschillende plaatsen in Europa patiënten opgedoken die besmet zijn met het coronavirus, wat ook verwacht was en zo goed als onvermijdelijk. De kans is reëel dat er ook in België nog meerdere patiënten gaan opduiken. Dat is geen reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen, te verzorgen en te isoleren.  

Voor het algemene publiek is de website

www.info-coronavirus.be

opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 

0800/14689

 

Meer info zie ledenportaal - nieuws

COVID-19: UPDATE!

Door het Corona virus zijn we in uitzonderlijke omstandigheden beland. We doen ons best om daar zo goed mogelijk op in te spelen door jullie correcte informatie te bezorgen via onze website en nieuwsbrieven.

Er was gisteren een overleg van de Risk Management Group van de overheid.
Deze RMG komt dagelijks samen, maar gisteren werd er vooral overlegd over de sector “Thuisverpleging”.


Punt 1: Mondmaskers

Gisteren werd er via de media ruim gecommuniceerd dat er een grote lading mondmaskers in België gaat toekomen.

De vertegenwoordigers van onze sector hebben met grote aandrang aan de overheid gevraagd om ook voor ALLE thuisverpleegkundigen mondmaskers te voorzien. De thuisverpleegkundigen gaan daadwerkelijk bij de patiënten aan huis en hebben een hoge kans op besmetting.

De RMG concludeert dat de thuisverpleegkundigen beschouwd worden als één van de prioritaire doelgroepen.
Er zal een distributieplan opgemaakt worden.

De overheid zal ook zorgen voor richtlijnen ivm het correct gebruik van de mondmaskers in de thuisverpleging.
Ook in verband met het vervaardigen en verspreiden van textiel maskers. (geen wetenschappelijk bewijs, maar is iets niet beter dan niets?)
Er is nog geen enkele zekerheid over hoeveel en wanneer. Wij volgend dit kort op en houden jullie op de hoogte.


Punt 2: lezen van e-ID

Thuisverpleegkundigen hoeven de e-ID van de patiënten niet meer in te lezen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen!

Ter informatie: deze nieuwsmelding staat sinds gisteren op de website van de minister. 

www.maggiedeblock.be

Jullie moeten dus ook de tablet of laptop niet meer meenemen naar de patiënt! De administratie mag 's namiddagds of 's avonds bijgewerkt worden.

 

U mag de volgende opties aanduiden binnen Mobisoft!

 


Punt 3: Inkomsten verlies

Op korte termijn worden minder prestaties verwacht: patiënten zeggen bepaalde zorgen af; dit veroorzaakt een daling van het inkomen voor zelfstandige verpleegkundigen.
Daar komen de extra kosten voor beschermingsmaterialen bovenop.

De overheid probeert dit te screenen om in de toekomst compenserende maatregelen te kunnen nemen.

 

UPDATE: TASKFORCE PERSOONLIJK BESCHERMINGSMATERIAAL - COVID-19

Beste verpleegkundigen,

In het kader van de exit strategie en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-uitbraak heeft de Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal besloten een strategische voorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal te voorzien voor bepaalde zorgverleners in de eerste lijn. De zorgverleners kunnen dus gebruik maken van deze voorraad maar dienen deze zelf op peil te houden zodat ze hier beroep op kunnen doen bij een tweede golf of nieuwe uitbraak.

 

Doelgroepen voor de verdeling van de strategische voorraad

De strategische voorraad is bedoeld voor de volgende zorgverleners die hoofdzakelijk actief zijn gebleven in de ambulante zorg: de huisartsen, de artsen-specialisten, de tandartsen, de thuisverpleegkundigen, de zorgkundigen en de vroedvrouwen

 

Volgend materiaal zal worden toegekend:

- 400 handschoenen
- 50 schorten
-1 bril
-1.000 chirurgische mondmaskers. Deze maskers werden getest (externe link) door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Onze dienst VZW Thuisverpleging De Voorzorg krijgt van de overheid op 30 juli deze materialen voor de verpleegkundigen.

Zoals bij de vorige verdeling (mondmaskers) zullen wij als dienst zo snel mogelijk de verdeling doen en jullie op de hoogte brengen van datum en tijdstip van afhaling.

Indien je hierover meer informatie wenst te lezen:

 

www.health.belgium.be

COVID-19: Afspraken dienst thuisverpleging

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen!
Om zowel uw als onze gezondheid te kunnen garanderen willen wij ons aan enkele concrete afspraken houden.


Meer info zie ledenportaal - nieuws

 

COVID-19: Procedures voor thuisverpleegkundigen

Sinds gisterenavond staat er op de website van de overheid ook een procedure voor de thuisverpleegkundigen:

klik hier!

 

Een korte samenvatting en meer info zie ledenportaal - nieuws

 

COVID-19: Protocollen verpleegkundige handelingen

Heb je nood aan een opfrissing van bepaalde technieken en verpleegkundige handelingen?
Wil je graag de zorgprotocollen even nalezen?

Dit platform kan zowel via smartphone, pc als tablet geraadpleegd worden, klik op onderstaande link!

zorgneticuro